Startsit Firwat eng PS-Formatioun?
Error
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Haaptmen

PDF Print E-mail

Firwat eng PS-Formatioun?

------------------------------------------------------

Als LGS-Verband an als Chef/taine wlle mir di kierperlech, geeschteg, moralesch, affektiv-sozial a reliis Fhegkeete vun de Jongen a Meedercher frderen, di eis uvertraut sinn. Och wlle mir bestmmte Werter (aus dem LGS -Gesetz, -Engagement, -Gebiet asw.) weidervermttelen.
D'PS-Formatioun wll dst wichtegt Uleies "iwerbranchlech" thematisieren!

PS-Formatioun heescht persinlech a spirituell Formatioun:

Persinlech: Well mir als Chef/taine eng grouss Virbildfunktioun hunn a kaum aner Werter vermttelen wi di, hannert deene mir persinlech stinn an di mir selwer (on-)bewosst liewen., ass et wichteg, eis bewosst ze maachen, wi eng Werter dst sinn.

Spirituell: Als LGS striewe mir eng spirituell Haltung vun eise Memberen un. Mir verstinn heirnner eng prinzipiell Offenheet fir Werter, fir dat Net-Materiellt, fir dFro no Gott an dSich no engem Snn vum Liewen. msou mi wou et mmer mi nnerschiddlech Glawens-Iwwerzeegungen a -Praktike gett, ass et wichteg, heiriwwer an d'Gesprich ze kommen.

Froen, di mir eis op de PS-Weekender dacks stellen: Wat ass mir wichteg? Wat gtt mir Kraaft? Wat wnschen ech mir? Wourunner gleewen ech? Woufir engagieren ech mech?

Opgepasst!!!: Et ass net Snn vun de PS-WEer, Methode fir spirituell-reliis Animatioun an der eegener Branche kennenzelieren. Dst geschitt um STIP (an um STAP) vun der Branche.

Last Updated on Thursday, 13 January 2011 23:18